SPELREGELS

Algemene voorwaarden

Gitaarschool Amsterdam hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Lesdagen

Lesdagen en vakanties zijn min of meer conform het basisonderwijs regio Nederland Noord, met dat verschil dat er ook in de avond en in het weekend les wordt gegeven.
Bij wekelijkse les houdt dat in ongeveer 40 lessen per jaar.

Lestijden en verzetten

De leerling heeft in principe wekelijks les op een vaste tijd en dag (bij uitzondering 1x per 2 weken). Flexibele lestijden zijn mogelijk in overleg met de docent.

Verzetten van de les kan uiterlijk tot 24 uur van te voren telefonisch (sms/bel) of per e-mail. De docent reageert z.s.m. ter bevestiging dat de afzegging is ontvangen. Mocht de leerling dit verzuimen dan vervalt de mogelijkheid om de de les te kunnen verzetten. Bij verhindering van de docent geldt dezelfde meldingsplicht, bij langere afwezigheid van de docent dan 2 weken wordt er vervanging geregeld. In alle gevallen geld dat de docent zijn/haar uiterste best doet om de leerling tegenmoet te komen maar het kan niet worden gegarandeerd. In de praktijk blijkt het meestal wel te lukken. Verzetten gebeurd binnen de grenzen van redelijkheid. M.a.w.: de docent wil best meewerken als je een leuk (kinder-) feestje hebt maar natuurlijk niet iedere maand.

Betaling

In overleg met de docent, contant in de les of door storting. Over leerlingen boven 21 jaar wordt BTW geheven.

Tarieven groepsonderwijs in overleg met de docent.

Proefles

De proefles is gratis en maximaal 30 minuten.

Stoppen

Als een leerling wil stoppen met de lessen kan dat altijd, wij hanteren 1 maand opzegtermijn. Dit houdt in de reeds per factuur betaalde lessen afmaken en daarna stoppen.