LESINFORMATIE

Voor wie zijn de gitaarlessen?

De gitaarlessen zijn bedoeld voor iedereen, jong en oud, beginners en gevorderden.

Wat kan ik leren?

Blues, pop, rock, jazz, klassiek, etnisch, samenspelen, soleren, improviseren, noten lezen, tabelatuur lezen, muziektheorie, solfège, harmonieleer, plectrum- en vinger aanslag technieken, werken met sounds en effekt pedalen, liedjes naspelen op het gehoor en eigen composities maken.

Kortom, de wereld van de gitaar in de muziek is groot en hoe je met muziek bezig wil zijn is voor iedereen verschillend.

We gebruiken dus niet hetzelfde boekje of methode voor iedereen; iedereen is op zijn eigen niveau met zijn eigen muzikale ontwikkeling bezig en daar zijn de lessen op afgestemd.

Via overleg, eigen inbreng en door samen te spelen zoeken we oefen materiaal dat bij jou past en voor jou geschikt is om verder te komen op de gitaar.

Wat heb ik nodig?

In de eerste plaats een goed bespeelbare gitaar!

In overleg met je gitaarleraar kan daarnaast besloten worden een bepaald lesboek of lesmethode aan te schaffen. Vaak zoeken we de liedjes die de leerling wil spelen ook op op het internet, die we dan vervolgens samen uitwerken en uitschrijven in de gitaarles.

Het is ook altijd handig om iets mee te nemen waarmee je de gitaarles kan op nemen bijvoorbeeld een smartphone, tablet etc. zodat je de les thuis nog eens na kan luisteren.

Tenslotte: last but not least…heb je enthousiasme en doorzettings-vermogen nodig. Op de gitaarlessen kan je alles op een juiste wijze aanleren, maar daarna begint het eigenlijk pas; thuis oefenen, oefenen, oefenen om alles in de vingers te krijgen!

Kosten

De introduktie gitaarles is gratis en vrijblijvend.

Individuele gitaarlessen kosten 17,- euro per 20 minuten (is met name voor jonge beginners) verder 23,5 euro voor een half uur en 35,25 euro per 45 minuten.

Over de tarieven voor leerlingen boven 21 jaar wordt 21% BTW geheven.

Groepsles tarieven zijn in overleg met de docent.